Rekonstrukcija dečijeg vrtića „Bambi“ u Loznici

„Bambi“ je ustanova sa dobrom tradicijom, dugom oko 50 godina. Ima dugogodišnju dobru saradnju sa privrednim  subjektima  i institucijama  u svom okruženju. Ustanova je stekla poverenje roditelja i naklonost lokalne samouprave, što je osnov za dalji razvoj i napredovanje. Otvorenost prema porodici i aktivno učešće roditelja i staratelja u radu, jedan je od osnovnih ciljeva ustanove.

Više informacija