Princip rada snimanja analognih i digitalnih telefonskih razgovora zasniva se na promeni napona koje se ostvaruje kada korisnik podigne slušalicu ili ukoliko postoji kontinualni signal govora na frekfenciji od 20Hz-20KHz koji daje signal uređaju da započne snimanje, a svakako se ono prekida spuštanjem slušalice ili prekidanjem kontinualnog signala koji je podesiv za vreme pauze u toku razgovora.

Uređaj tada vrši digitalizaciju analognog signala i formira digitalne podatke koje snima na hard disk. Svako snimanje se prekida kada korisnik spusti slušalicu (pad napona na 0) ili ukoliko se izgubi kontinualni signal za vreme T > X sekundi. Na sledećoj slici prikazan je postupak odmeravanja kontinualnog signala koji uređaj vrši u toku snimanja podataka.

snimanje telefonskih razgovora
Primer odmeravanje kontinualnog signala, digitalizacija signala

Svaka pretraga i preslušavanje snimljenih podataka vrši se putem specijalnog softvera koji se instalira na lijnskoj radnoj stanici, na kojoj se podaci obično snimanju. Snimljeni podaci se kompresuju u specijalnom formatu (VC2, VC5, AGC), pri čemu se zanemaruje šum koji se javlja u prenosu telefonskog govora. Kompresovani podaci se mogu dekompresovati u izvorni format (WAV) i kao takvi dalje obrađivati.

Vrhunski uređaji za snimanje telefonskih razgovora

Kompanija "Vidicode", osnovana 1983. godine, proširuje domen svog poslovanja ka celoj Evropi, SAD-u i Aziji. Kompanija "Vidicode" igra vodeću ulogu i razvoju proizvoda, tehnologija i standarda koji oblikuju ovu brzorazvijajuću industriju.

Vidicode je proizvođač naprednih telekomunikacionih uređaja kao što su digitalni telefonski snimači, digitalni audio snimači, profesionalna oprema i mrežni Fax serveri. Smeštena je u Zoetermeer-u (Holandija). Kompanija "Vidicode" konstantno razvija inovativna i visoko praktična rešenja za svoje proizvode.

Način povezivanja Vidicode sistema je jako jednostavan, ali zahteva poznavanje telefonskih sistema, načina raspodele brojeva poziva centrale, krimpovanje telefonskih RJ11 konektora. Na slici ispod možete pogledati izgled Vidicode sistema smeštenog u rek orman namenjenog za snimanje telefonskih razgovora i faks signala. Sistem je namenjen za sigurnosno snimanje u velikim korporacijama i preduzećima, u kojima je svaka dolazna i odlazna informacija od izuzetnog značaja za poslovanje.

Uz svaki uređaj se prosleđuje detaljno tehničko upustvo kao i upustvo za rukovanje sistemom koje je prevedeno na srpski jezik. Na sledećoj slici možete pogledati jednu od šema spajanja Vidicode sistema za snimanje telefonskih razgovora.

Šema povezivanja C-MAX Logger sistema

Na slici je prikazan način povezivanja sistema za snimanje telefonskih razgovora izraelskog proizvođača Elkat koji važi za jednog od najboljih u domenu vojne industrije i sistema namenjenim korišćenju u vojsci. Prikazana šema C-MAX Logger 2 ima mogućnost efikasnog snimanja 2 kanala dok je sistem C-MAX Logger 4 proširiv od 4 do 80 kanala koje može da snima. Pored snimanja telefonske linije uređaji efikasno snimaju i signale radio stanice.

Daljinski pristup Vam omogućava da putem Interneta pristupite snimačima koji se mogu nalaziti bilo gde u svetu. Sve što vam je potrebno za ovo je da Cmax logger ima pristup Internetu i minimum aDSL konekciju. Nakon toga na snimaču se podiže FTP server kojem se jednostavno pristupa, a na klijentov računar se instalira poseban plejer koji reprodukuje snimljeni materijal.

snimanje telefonskih razgovora

Standardni uređaji za snimanje telefonskih razgovora

Kompanija "Elkat", je vodeća izraelska kompanija koja posluje u međunarodnoj areni već više od 20 godina. ELKAT nudi kompleksna tehnička rešenja koja mogu da ispune bezbednosne potrebe organizacija, kako u javnom tako i u privatnom sektoru.

Elkat je stekao svoje profesionalno iskustvo uzimajući aktivnu ulogu u bezbednosnom sektoru. Stručnost Elkata je takođe zasnovana na znanju i jedinstvenom profesionalnom iskustvu njegovog osoblja, koji se sastoji od bivših visokih odbrambenih i vojnih činovnika. Neke od firmi i institucija koje sarađuju sa Elkatom su: bezbednosne organizacije, vojska (oblasti inteligencije i komunikacija), agencije za sprovođenje zakona, zatvori, aerodromi, strateške instalacije, osiguravajuća društva i druge.

Metodologija rada Elkat organizacije podrazumeva analizu bezbednosne potrebe kako bi postigli sveobuhvatna rešenja za klijenta, koja uključuju planove i procedure, stručne obuke i tehnološka rešenja.

snimanje telefonskih razgovora
Šema povezivanja C-MAX-Logger 2 snimača razgovora

snimanje telefonskih razgovora
Šema povezivanja C-MAX-Logger 4 snimača razgovora